Οσα ιδρύματα θέλουν θα μπορούν για ορισμένα τμήματα να παρέχουν γρηγορότερα στους σπουδαστές τον τίτλο, με την προϋπόθεση να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα.

Πτυχία τριετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ , όπως προβλέπεται στο νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Οσο ιδρύματα θέλουν θα μπορούν για ορισμένα τμήματα να δίνουν στους σπουδαστές πτυχίο στα τρία χρόνια με την προυπόθεση να έχουν συγκεντρώσει 180 πιστωτικές μονάδες.

Το σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε χτες στο ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ από την Αννα Διαμαντοπούλου και στη συνέχεια θα δοθεί το Σάββατο στη Σύνοδο των πρυτάνεων, που θα γίνει στο Βόλο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, της πολιτικής ηγεσίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας το σχέδιο νόμου θα περάσει από το υπουργικό συμβούλιο και στη συνέχεια θα σταλεί στη Βουλή.

Στο μεταξύ πάντως από την πλευρά της πανεπιστημιακής κοινότητας υπάρχουν αντιδράσεις για τους χειρισμούς του υπουργείου όσο αφορά στις μεταρρυθμίσεις στα ΑΕΙ και για το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος για τις αλλαγές.

Μάλιστα οι πρυτάνεις των μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας Θ. Πελεγρίνης (Αθήνας), Γιάννης Μυλόπουλος (Αριστοτέλειο ) και Σ. Σιμόπουλος (ΕΜΠ) με επιστολή τους -υπογραμμίζουν ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια προερχόμενη από το υπουργείο να πειστεί η κοινωνία μας ότι έχει διαμορφωθεί ήδη το νομοθετικό πλαίσιο.

Μέτρα

Με σειρά οργανωμένων δημοσιευμάτων προτείνονται μέτρα, με τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συμφωνήσει τα πανεπιστήμια ή αν, αντίθετα, συμβεί να μην συμφωνούν, διατυπώνεται ευθέως ή υπαινικτικά η απειλή ότι πρόκειται να υποστούν κυρώσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι του σημείου διακοπής της παρεχόμενης στα Πανεπιστήμια επιχορήγησης?. Πάντως στο νομοσχέδιο προβλέπονται ανατροπές για τα ΑΕΙ όπως :

  • Τριετή προπτυχιακό κύκλο σπουδών στα ΑΕΙ και απόκτηση πτυχίων με 180 πιστωτικές μονάδες. Η αλλαγή αυτή δεν θα αφορά όλα τα τμήματα και σίγουρα θα εξαιρεθούν Γεωπονικές και Πολυτεχνικές σχολές, που σήμερα απονέμουν πτυχία στα πέντε χρόνια, και οι Ιατρικές (στα 6 χρόνια )
  • Αξιολόγηση των ιδρυμάτων αλλά και των καθηγητών από εξωτερικούς κριτές και τα αποτελέσματά της θα συνδέονται με τη χρηματοδότηση. Μάλιστα όποια ΑΕΙ θα έχουν υψηλές επιδόσεις, θα παίρνουν "μπόνους", αλλά τα υπόλοιπα ενδέχεται να έχουν και περικοπές.
  • Τα ιδρύματα θα διοικούνται μελλοντικά από πολυμελές (μέχρι 15 άτομα) Συμβούλιο -και όχι από πρυτάνεις- στο οποίο θα συμμετέχουν διδάσκοντες, εξωπανεπιστημιακοί και εκπρόσωπος των φοιτητών. Καθηγητές και φοιτητές θα έχουν την πλειοψηφία στο Συμβούλιο του ιδρύματος και θα επιλέγουν τα εξωτερικά του μέλη, άτομα που θα έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.
ethnos.gr