Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο δείκτης τιμών παραγωγού, υποδηλώνοντας ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και τους επόμενους μήνες

Στο 7,3% επιβραδύνθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Μάιο, από 8,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009, ο πληθωρισμός χονδρικής είχε αυξηθεί κατά 7,9%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 1,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2009 - Μαΐου 2010, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι καμίας μεταβολής, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

in.gr