Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 121/Α.Α.Π./03-06-2011, χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, το «ΜΟΤΕΛ ΞΕΝΙΑ», που βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού, εντός της Β΄ Αρχαιολογικής Ζώνης Αμνισσού, του Δήμου μας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., διότι αποτελεί σημαντικό δείγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του β΄ μισού του 20ου αιώνα και χαρακτηριστικό δείγμα της πρώτης συντονισμένης κρατικής προσπάθειας για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών στη χώρα μας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης δήλωσε: «η απόφαση της κήρυξης του «ΜΟΤΕΛ ΞΕΝΙΑ», ως μνημείου, αποτελεί σημαντική πράξη για τη διατήρηση και την ποιότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ζητήσει από τον Υπουργό Πολιτισμού την παραχώρηση της χρήσης του μνημείου, ώστε σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟΤ να συντάξει ανάλογες τεχνικές μελέτες για την προστασία, ανάδειξη και χρησιμοποίηση του μνημείου».