Προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ, λόγω και των αποδείξεων, το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρων μετά και την 6η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), έως σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 2.807.218 φορολογικές δηλώσεις συνολικά, από τις οποίες οι 530.265 δηλώσεις είναι χρεωστικές (18,89% του συνόλου), οι 1.098.588 είναι πιστωτικές (39,13%) και οι 1.178.365 δηλώσεις είναι μηδενικές (41,98%).

Οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε 965.814.713 ευρώ και ο επιπλέον φόρος που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι σε 1.402.928.528 ευρώ. Με αποτέλεσμα, στα κρατικά ταμεία να εισρέουν «καθαρά» μόνον 437.167.815 ευρώ.

Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί έως τώρα, σε ποσοστό 70,68% αυτά επέχουν και θέση φορολογικής ενημερότητας.

Σημειώνεται ότι, οι μεγαλύτερες, σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, επιστροφές φόρου, λόγω του «κινήματος των αποδείξεων», οδήγησαν το υπουργείο στο να καταργήσει τελείως από το επόμενο έτος την έκπτωση λόγω αποδείξεων.

Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει τώρα να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις (ουσιαστικά από το πρώτο ευρώ και συνολικά έως και το 25% του ατομικού εισοδήματος ή έως και 15.000 ευρώ ο καθένας), για να αποφύγουν απλώς και μόνον την «ποινή» της καταβολής επιπλέον φόρου (10% επί της διαφοράς).

in.gr