Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι περίμεναν αυξήσεις λόγω… ωρίμανσης να τις ξεχάσουν έως ότου να ψηφιστεί το ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του εφαρμοστικού νομοσχεδίου που εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναλυτικά ο κ . Βενιζέλος είπε ότι «από 1.7.2011 και μέχρι την θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου οι ωριμάνσεις αναστέλλονται προκειμένου να τις προσθέσουμε στο σχετικό νομοσχέδιο. Αυτό θα λειτουργήσει και ως πίεση ώστε εντός του καλοκαιριού να το φέρουμε στην Βουλή».

΅Επιπροσθέτως, ο υπουργός είπε πως δεν προβλέπεται ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, όμως θα ρυθμιστεί και αυτό με ανάλογο τρόπο με αυτό που ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «Όπως θα ρυθμιστεί έως 30/9/2013 πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης θα ρυθμιστεί και το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου για να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες».

Επιπλέον, ο υπουργός ενημέρωσε ότι προχώρησε σε προσθήκες που ενισχύουν την διαφάνεια λειτουργίας του Ταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις ενώ συμπλήρωσε ότι «το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να καταβάλλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού». Τέλος είπε πως «με κοινή απόφαση του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών οι συντάξεις του ΝΑΤ αναπροσαρμόζονται από 1-7-2011 και εφεξής ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός»

protothema.gr