Η παρουσίαση του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2011 και ώρα 19:30 μ.μ.στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην οδό Κορωναίου 9

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου - μέλος του Enterprise Europe Network – και την Αναπτυξιακή Κρήτης - εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Νικήτας Δολαψάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Α΄ Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν, ο προϊστάμενος της Δ/ΜΜΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Διονύσιος Τσαγκρής καθώς και το στέλεχος της Δ/ΜΜΕ κ. Ιωάννης Κωττάκης.

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος και Δντη Αξιολόγησης & Υλοποίησης Έργων της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Γεώργιο Τερζάκη.