Νέες τιμές στα φάρμακα ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Το υπουργείο προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα το 2ο Δελτίο Τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με τo οποίo ανακοστολογούνται 1.200 πρωτότυπα φάρμακα, 3.500 φάρμακα στα οποία έχουν λήξει οι πατέντες {off patent } και 7.000 αντίγραφα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με πρόσφατο νόμο του 2011, ο οποίος προβλέπει ότι τα πρωτότυπα φάρμακα έχουν τιμές στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης. Όσον αφορά στα φάρμακα των οποίων οι πατέντες (off patent) έληξαν στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα - γενόσημα στο 63% της τιμής του πρωτότυπου. Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τιμών εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στην οποία αναφέρει ότι : «Το Υπουργείο Υγείας τήρησε τα προβλεπόμενα από το νόμο και συγκεκριμένα από το άρθρο 14 του νόμου 3840/2010, βάσει του οποίου οι τιμές των φαρμάκων δεν δύνανται να είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στις 22 χώρες της Ε.Ε.».