Πρόστιμα για εναρμονισμένη πρακτική επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τέσσερις Ενώσεις Μεσιτών, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε επέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στα μέλη τους να εισπράττουν ως αμοιβή το 2% της αξίας του ακινήτου.

Η Επιτροπή επέβαλε στις Ενώσεις και μέτρα συμπεριφοράς, όπως το να ενημερώσουν τους καταναλωτές πως οι αμοιβές είναι ελεύθερες, ενώ τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν, όπως αναφέρει και η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι "σχετικά μικρά", λόγω της "αντικειμενικής αδυναμίας διαπίστωσης του κύκλου εργασιών των πολυπληθών μελών τους".

Οι Ενώσεις που καταδικάστηκαν είναι: Αθηνών-Αττικής (πρόστιμο 15.515,31 ευρώ), Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (13.263,27 ευρώ), Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ελλήνων Συμβούλων Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας (165,60 ευρώ) και Νομού Χανίων (792,00 ευρώ).

Σύμφωνα με την απόφαση, "οι ανωτέρω Σύλλογοι Μεσιτών είχαν προχωρήσει επί βλάβη των καταναλωτών σε άμεσο ή έμμεσο ορισμό κατώτατων αμοιβών, με το να ορίζουν ρητά στο Καταστατικό ή σε άλλα έγγραφά τους το ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου, ως ελάχιστη αμοιβή παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, ή με συστάσεις και οδηγίες προς τα μέλη τους για παγίωση πρακτικής για αξίωση ως κατώτατης μεσιτικής αμοιβής 2% ή και με την απαγόρευση διαφήμισης για λήψη μειωμένης (κάτω του 2%) ή μηδενικής αμοιβής".

Σημειώνεται ότι το ποσοστό 2% ως μεσιτική αμοιβή προβλεπόταν από τη νομοθεσία μέχρι την απελευθέρωση της αγοράς, στις αρχές της δεκαετίας του '90 οπότε καταργήθηκε. Συνέχισε, όμως, να εφαρμόζεται στην πράξη, όχι μόνο άτυπα αλλά και - όπως έδειξε η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού - με επίσημες συστάσεις των μεσιτικών οργανώσεων προς τα μέλη τους.

Η απόφαση επιβάλλει, επίσης, στις Ενώσεις μέτρα συμπεριφοράς, όπως: να ενημερώσουν με επιστολή τα μέλη τους, ότι μπορούν να ζητούν αμοιβές μικρότερες του 2% και να αναρτήσουν την ίδια επιστολή σε εφημερίδες και στην ιστοσελίδα τους.

Ανάλογες δεσμεύσεις ανέλαβε έναντι της Επιτροπής και η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.). Δηλαδή, να συντάξει Κώδικα Δεοντολογίας που θα αναφέρει ότι "η διαφήμιση παροχής υπηρεσιών είναι καθ' όλα επιτρεπτή χωρίς περιορισμό ως προς τη διαφημιζόμενη μεσιτική αμοιβή", και να αλλάξει το καταστατικό της, ώστε να προβλέπεται πως "η αμοιβή του μεσίτη καθορίζεται ελεύθερα στο πλαίσιο των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας η με οποιονδήποτε τρόπο προτροπή, σύσταση ή υπόδειξη ως προς τις μεσιτικές αμοιβές".

Η Ομοσπονδία ανέλαβε, επίσης, την υποχρέωση να εκδώσει ανακοινώσεις και να δημοσιεύσει καταχωρήσεις σε πολιτικές και εφημερίδες αγγελιών, με την επισήμανση ότι οι αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας που αφορούν αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες με τον εκάστοτε πελάτη, χωρίς οποιοδήποτε κατώτατο όριο