Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, τέθηκε σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, η συγκεκριμένη φορολογική δήλωση γίνεται για ποσά που παρακρατούνται από αμοιβές, οι οποίες θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.

Η νέα υπηρεσία του TAXISnet αφορά σε αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις, συμπληρώνοντας τη λειτουργικότητα που υπήρχε από την αρχή του έτους και αφορούσε στο σκέλος της απόδοσης φόρου από μισθωτές υπηρεσίες (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών).

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη λειτουργία της υπηρεσίας, οι φορολογούμενοι αποκτούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του φόρου που παρακρατήθηκε και γλυτώνουν τον χρόνο επίσκεψης στην Εφορία. Από την πλευρά τους, οι υπάλληλοι των Εφοριών μπορούν να ασχοληθούν με άλλες εργασίες (π.χ. ελέγχους), ενώ, παράλληλα, γίνονται αποτελεσματικότερες και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από τη Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

zougla.gr