Στο 15,5% βρίσκεται πλέον η απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του υπουργείου Ανάπτυξης, υπερκαλύπτοντας το στόχο του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Συγκεκριμένα, οι δηλωθείσες δαπάνες του προγράμματος ξεπερνούν ήδη τα 167 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέχρι σήμερα είναι ακόμη περισσότερες, συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Αττικής και Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου).

Αναλυτικά, η συνολική απορρόφηση, συμπεριλαμβανομένων των Π.Ε.Π. φθάνει το 21,14%.

Αναφορικά με το ποσοστό των ενταγμένων πράξεων, σημειώνεται ότι για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ξεπεράσει το 50% του προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων φθάνει το 63,31% σε συνολικό προϋπολογισμό 1,58 δισ. ευρώ.

Στόχος για το τέλος του 2011 αποτελεί η προσέγγιση ποσοστού εντάξεων της τάξης του 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η άμεση εκκίνηση των ενταγμένων έργων και η ταχεία κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων
φορέων αναμένεται να οδηγήσει σύντομα στην υλοποίηση σημαντικών ψηφιακών παρεμβάσεων που θα αναμορφώσουν το πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της χώρας και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.