Οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης θα πρέπει νεντός 15 ημερών από την υπογραφή τους ναγνωστοποιηθούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, αλλιώς θεωρούνται αυτοδικαίως συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, όπως έκρινε το Β/1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει υποχρεωτικά να συντάσσονται εγγράφως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή τους να γνωστοποιούνται στην Επιθεώρηση Εργασίας που είναι η έδρα της επιχείρησης.

Στην  αντίθετη περίπτωση  η σύμβαση μερικής απασχόλησης αυτομάτως τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.