ΣTHN αύξηση των κυμαινόμενων επιτοκίων των πιστωτικών της καρτών κατά 0,20% προχωρεί η ΑΤΕbank από τις 16 Ιουλίου 2011.

Αναλυτικά τα νέα επιτόκια αγορών κυμαίνονται από 15,80% έως 16,10% ανάλογα με τον τύπο της κάρτας, ενώ το νέο επιτόκιο αναλήψεων διαμορφώνεται σε 17,05%.

Τα αντίστοιχα επιτόκια της ATE Club Visa για μισθοδοτούμενους διαμορφώνονται σε 14,10% και 15,10%.

Παρά την αύξηση τα επιτόκια εξακολουθούν να παραμένουν από τα χαμηλότερα στην αγορά. Oλα τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με 0,60%, που αντιστοιχεί στην εισφορά ν.128/75.

Την ίδια στιγμή η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων ως εξής: Tο βασικό επιτόκιο χορηγήσεων αυξάνεται από 6,95% σε 7,06%, το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων από 5,45% σε 5,56%, το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,45% σε 6,56%, το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών από 11,09% σε 11,20%, ενώ το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard Visa (κλασική) αυξάνεται από 15,45% σε 15,56% και της πιστωτικής κάρτας Hellenicard Visa (χρυσή) από 14,95% σε 15,06%.

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 1/7/2011.