Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της βιωσιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των λιμένων της χώρας, στοχεύει η κυβέρνηση, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης για το μέλλον του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης που είχαν υποβάλει οι βουλευτές του ΚΚΕ της πόλης, μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος Αγγελος Τζέκης.

Οπως αναφέρει ο υπουργός, η αναδιοργάνωση των λιμένων της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου και του Ιονίου, προγραμματίζεται σε μεσοπρόθεσμη βάση, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλος ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών, νομικών και τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις για την προσέλκυση και δημιουργία επενδύσεων, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δημοσίου.

Παράλληλα, ο υπουργός διαβεβαιώνει πως η αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα διέπεται από τις αρχές της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος, της ανάπτυξης των μεταφορών και του τουρισμού, της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας υποδομών, καθώς και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, με την ερώτησή τους, ζητούσαν να σταματήσει αμέσως η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και να τεθεί το λιμάνι υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο.

Ναυτεμπορική