ΠHPE τον δρόμο της η πρόταση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο για μείωση στο 15% της εθνικής συμμετοχής στη συγχρηματοδότηση των ελληνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, που έτυχε της υποστήριξης των Ευρωπαίων ηγετών. Μάλιστα, η προκαταβολή κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση των ελληνικών προγραμμάτων ενδέχεται να ανέλθει στο 100% με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Εκπρόσωπος της Επιτροπής, με αφορμή την επιστολή του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, δήλωσε ότι ήδη ο Ζοζέ Μπαρόζο έχει ζητήσει από τα κράτη - μέλη την αποστολή εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας, ώστε, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η ικανότητα της χώρας να απορροφήσει πόρους από τα ταμεία της Ε.Ε. Η Επιτροπή θα αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή στην πρωτοβουλία.

Αρμόδια πηγή της Επιτροπής διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης των ελληνικών προγραμμάτων ανέρχεται σε 21% και το κοινοτικό σε 79%. Με την πρόταση Μπαρόζο το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής θα μειωθεί στο 15% χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση των κανονισμών, αυξάνοντας την κοινοτική συμμετοχή στο 85%. Εξετάζεται, όμως, να ανέλθει η συμμετοχή της Ε.Ε. στο 100%, μέσω δανειοδοτήσεων που θα χορηγήσει η ΕΤΕπ στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, από τα 20,2 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα από το ΕΣΠΑ (2007-2013) έχουν απορροφηθεί μόνο... 4,9 δισ. ευρώ ! Ο κίνδυνος, λοιπόν, να χαθούν σημαντικά κονδύλια και να πάνε σε άλλες χώρες είναι περισσότερο από ορατός. Η πρόταση Μπαρόζο είναι μία μεγάλη ευκαιρία να βελτιωθεί η κατάσταση. Η τελευταία ευκαιρία...

express.gr