Αυστηρές ποινές που φτάνουν έως και την αναστολή καταβολής της σύνταξη - προβλέπονται για όσους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ εργάζονται.

Οι «ποινές» είναι σε άμεση συνάρτηση με την ηλικία του συνταξιούχου, αλλά και το πότε ασφαλίστηκε. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως οι νέες ρυθμίσεις έχουν άμεση εφαρμογή για τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν στο ταμείο μετά τη δημοσίευση του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου 2010). Για τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Όσον αφορά στις ποινές, προβλέπονται τα εξής:

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης (κύριας και επικουρικής).

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους οι συνταξιούχοι πρέπει να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Παράλληλα σε περίπτωση που η κύρια σύνταξη υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, το επιπλέον ποσό περικόπτεται. Δηλαδή περικόπτεται το ποσό που υπερβαίνει τα 1.980 ευρώ.

Όσον αφορά στους συνταξιούχους αναπηρίας προβλέπονται τα εξής: «Εάν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές».

imerisia.gr