Περίπου 9 δισ. ευρώ επιπλέον (για την ακρίβεια 8,9 δισ. ευρώ) μπορεί να εισφέρει ο τουρισμός στο ΑΕΠ της χώρας το 2021, φτάνοντας τότε σε συνολικά έσοδα της τάξης των 14,4 δισ. ευρώ. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, το ποσοστό του τουρισμού στο ΑΕΠ θα φτάσει στο 21% - 22% του ΑΕΠ (από 15,8% το 2010).

Αυτό υποστηρίζει η διεθνής μελετητική εταιρεία McKinsey στη μελέτη που παρέδωσε στο υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Καθορίζοντας το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και τη στρατηγική για την Ελλάδα».

Στη μελέτη αυτή η εταιρεία αναλύει τους τομείς, στους οποίους πρέπει να εστιασθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας πρωταρχική θέση στον τουρισμό, συστήνοντας και την ανάλογη στρατηγική για την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, αυτό το επιπλέον ποσό των 8,9 δισ. ευρώ θα προέλθει:

- Τα 5,8 δισ. ευρώ κυρίως από:

α) Το βασικό προϊόν «ήλιος και θάλασσα», το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 14% άνοδο στους επισκέπτες και 35% αύξηση στην κατά μέσο όρο ημερήσια δαπάνη.

β) Την ανάπτυξη των city break, που μπορεί να αποφέρει επιπλέον 300.000 επισκέπτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

- Τα 1,8 δισ. ευρώ θα προέλθουν από παράγωγα τουριστικά προϊόντα, όπως η κρουαζιέρα (μπορεί να διευρύνει κατά 25% τους επισκέπτες) και το γιότινγκ (πρόβλεψη για 600 εκατ. ευρώ μέχρι το 2021).

- Η τουριστική κατοικία μπορεί να αποφέρει σωρευτικά κέρδη 6 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις και 700 εκατ. ευρώ ετησίως από τις καταναλώσεις των ενοίκων κατοικιών.

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, κατά τη μελέτη, θα οδηγήσει στη δημιουργία 120.000-125.000 νέων θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 75.000 θα είναι άμεσες στον τουρισμό και οι υπόλοιπες έμμεσες σε συνδεόμενους τομείς. Τα έσοδα από ΦΠΑ και φόρους στα εισοδήματα των νεοεισερχομένων, όπως αναφέρεται, θα έδιναν στα δημόσια οικονομικά 2,3 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2021.

Για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα θα απαιτηθούν ετήσιες επενδύσεις σε υποδομές και ανωδομές, ύψους 1,73 δισ. ευρώ, που επιμερίζονται ως εξής:

- 900 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της διαμονής, σε συνεδριακά κέντρα και σε πολιτιστικά μνημεία.

- 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών και 70 εκατ. ευρώ για τις μαρίνες.

- 800 εκατ. ευρώ για υποδομές ανάπτυξης της εξοχικής κατοικίας.


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

- Αναβάθμιση της ποιότητας στο προϊόν «ήλιος και θάλασσα».

- Σχεδιασμός τουριστικού real estate και υποδομής. Αρκετοί περιορισμοί εμποδίζουν την ανάπτυξη του real estate, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα κάποιες συγκεκριμένες αγορές (resorts, εξοχικές κατοικίες, λιμάνια, μαρίνες).

- Επενδύσεις. Σχετικά με τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις στο τουριστικό real estate, απαιτείται επιλεκτικό lifting των περιορισμών και απάλειψη της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζουν τις εξοχικές κατοικίες και τα resorts, ενώ παράλληλα θα πρέπει να μετατραπούν παρωχημένες δυνατότητες διαμονής σε πιο φιλικές προς τη χρήση από οικογένειες. Για να υπάρξει γρήγορο αποτέλεσμα σε αυτόν τον τομέα, η πρόσφατα εισαχθείσα θεωρία της επένδυσης «fast track» πρέπει να οδηγηθεί προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των διαδικασιών από τους επενδυτές.

- Πρόσβαση. Η συνδεσιμότητα με τις αναδυόμενες αγορές και τις αγορές μεγάλων αποστάσεων είναι πολύ περιορισμένη, ενώ συγκεκριμένα σημεία εισόδου (ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Αθήνας) αποδεικνύονται ιδιαίτερα ακριβά για τους αερομεταφορείς. Πρέπει να προσελκυσθούν περισσότερες απευθείας πτήσεις από αυτές τις αγορές, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου για τους εκτός Σένγκεν επισκέπτες.

- Βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού. Χρειάζεται ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα για τον τουρισμό με δυνατή διεθνή «αίσθηση» (από άποψη βιογραφικών και δυνατοτήτων ανταλλαγής), καθώς και διασυνδέσεις των ιδρυμάτων με την τουριστική αγορά.

- Επαναπροσέγγιση των παραδοσιακών αγορών και διείσδυση σε αναδυόμενες αγορές (Ρωσία και Κίνα), καθώς και σε μακρινούς προορισμούς (ΗΠΑ), προσβλέποντας σε υψηλότερη οικονομική απόδοση. Τα παραπάνω πρέπει να ενισχυθούν και από μια βελτίωση στο marketing που ακολουθεί η Ελλάδα, καθώς και στα προγράμματα pre-visit και στον αποτελεσματικό συνδυασμό της αγοράς προέλευσης και τον προορισμό cross-marketing και στη λειτουργία ενός ελληνικού portal για τον τουρισμό.

- Βελτίωση της προσβασιμότητας στις διάφορες πολιτιστικές πόλεις, προσθήκη μεγάλων συνεδριακών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επενδύσεις στον ναυτικό τουρισμό.

- Σύσταση έξι ευδιάκριτων αρμόδιων δράσεων/μονάδων που θα καλύπτουν τους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της αγοράς και της διαχείρισης προϊόντων, καθώς και της υποστήριξης πωλήσεων.

Kerdos.gr