Την επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπόδειξη κατάλληλου κτιρίου, όπου θα στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

Τρία κτίρια, πλησίον του Δήμου, εκ των οποίων τα δύο λειτούργησαν ως ξενοδοχεία, κρίθηκαν ακατάλληλα για τις ανάγκες του Δήμου.

Αποφασίστηκε με τη νέα πρόκληση, το κτίριο που αναζητείται να είναι πάνω από 4.000 τ.μ., τροποποιώντας απόφαση που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία μέχρι σήμερα αναζητείτο κτίριο 500 - 5.000 τ.μ.

anatolh.com