Η πρώτη αιρετή διοίκηση αναδείχθηκε από τους κτηνοτρόφους που μετέχουν στο συνεταιρισμό «Κρητικά Μιτάτα», στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Στη νέα διοίκηση, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, εκλέχθηκαν οι κτηνοτρόφοι:

Τιτομιχελάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 47 
Δραμουντάνης Κων/νος του Στυλιανού 36 
Κοκκινάκης Κων/νος του Γεωργίου 25 
Καψάλης Διονύσιος του Νικολάου 24 
Καράτζης Εμμανουήλ του Νικολάου 23 
Το νέο Δ.Σ. προγραμματίζει να συγκροτηθεί σε Σώμα τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε απο τα "Κρητικά Μιτάτα" : 

" Με απόλυτη πλειοψηφία και σε κλίμα ιδιαίτερα θετικό και με διαφάνεια ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αρχαιρεσιών της Πέμπτης 30 Ιουνίου 2011για την εκλογή της πρώτης αιρετής διοίκησης της οργάνωσης. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής ψηφίσαν 60 μέλη. Έγκυρα ψηφοδέλτια 60. Άκυρα 0

Έλαβαν τις παρακάτω ψήφους με την σειρά υποψηφιότητας:
1) Βρέντζος Γεώργιος του Σπυρ. 20
2) Δραμουντάνης Κων/νος του Στυλ. 36
3) Καράτζης Εμμανουήλ του Νικ. 23 
4) Καψάλης Διονύσιος του Νικ. 24
5) Κοκκινάκης Κων/νος του Γεωρ. 25
6) Σκουλάς Ευστράτιος του Γεωρ. 4
7) Τιτομιχελάκης Εμμανουήλ του Γεωρ. 47

Ως εκ τούτου εκλέγονται τακτικά μέλη με την σειρά ψήφων οι παρακάτω:
1ος Τιτομιχελάκης Εμμανουήλ του Γεωρ
2ος Δραμουντάνης Κων/νος του Στυλ
3ος Κοκκινάκης Κων/νος του Γεωρ
4ος Καψάλης Διονύσιος του Νικ
5ος Καράτζης Εμμανουήλ του Νικ

Αναπληρωματικά μέλη:
1ος Βρέντζος Γεώργιος του Σπυρ. 
2ος Σκουλάς Ευστράτιος του Γεωρ.

Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ. Σ θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα"