Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διοργανώνει Θερινό Σχολείο στη Ζάκυνθο, με θέμα "Δυναμική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος", το οποίο θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστημόνες που ασχολούνται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μέσα στις δύο εβδομάδες διάρκειας του Θερινού Σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα ζητήματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.