Ονόματα, emails και κωδικούς περιείχαν τα ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα που κλάπηκαν ύστερα από την επιτυχημένη διαδικτυακή επίθεση που πραγματοποιήθηκε από hacker στην ιστοσελίδα Defence News.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρήστες που επηρεάστηκαν ήταν το προσωπικό του στρατού και οι “υπεύθυνοι λήψης αμυντικών αποφάσεων”.

Επιπλέον στη σελίδα αναφέρουν: “Επίσης, ανακαλύψαμε ότι ο hacker απέκτησε παράνομη πρόσβαση σε αρχεία που περιείχαν πληροφορίες σχετικά με κάποιους χρήστες.

Οι πληροφορίες αυτές ήταν ονόματα, userID, κωδικοί πρόσβασης, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο εσωτερικός αριθμός που δίνουμε σε λογαριασμούς, καθώς επίσης, εάν παρέχεται από τους χρήστες, ταχυδρομικός κώδικας και κωδικοί ασφάλισης.”

Έχει ζητηθεί από τους χρήστες να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης εάν τους χρησιμοποιούν και σε άλλες ιστοσελίδες όπως, Military Times και Federal Times η σε οποιαδήποτε άλλη.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχουν παραβιαστεί δεδομένα οικονομικού περιεχομένου και ότι συνεργάζονται με μηχανικούς ασφάλειας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.