Αρκετός λόγος γίνεται τελευταία για τους άδικους και επαχθείς φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα οι οποίοι λειτουργούν σε βάρος της ανάπτυξης της οικονομίας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε στοιχεία που έχουμε συλλέξει για τα 3 σημαντικότερα είδη φορολογίας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρα

Εταιρική Φορολογία

Ανώτερη Κλίμακα Φορολογίας Φ.Π.

ΦΠΑ

Αυστρία

25,00%

50,00%

20,00%

Μολδαβία

24,00%

30,00%

18,00%

Βέλγιο

33.99%

50,00%

21,00%

Βοσνία

10,00%

20,00%

17,00%

Βουλγαρία

10,00%

15,00%

20,00%

Κροατία

20,00%

45,00%

23,00%

Κύπρος

10,00%

30,00%

15,00%

Τσεχία

21,00%

15,00%

20,00%

Δανία

25,00%

51,5%

25,00%

Εσθονία

0,00%

21,00%

20,00%

Φιλανδία

26,00%

53,00%

23,00%

Γαλλία

33,33%

41,00%

19,6%

Γερμανία

30,00%

45,00%

19,00%

Γεωργία

20,00%

12,00%

18,00%

Ελλάδα

20,00%

45,00%

23,00%

Ουγγαρία

10,00%

16,00%

25,00%

Γροιλανδία

18,00%

46,28%

25,50%

Ισλανδία

12.50%

41,00%

21,00%

Ιταλία

31.4%

45,00%

20,00%

Λετονία

15,00%

23,00%

22,00%

Λιθουανία

20,00%

21,00%

21,00%

Λουξεμβούργο

28,59%

38.95%

15,00%

Σκόπια

10,00%

10,00%

18,00%

Μάλτα

35,00%

35,00%

18,00%

Μοντενέγκρο

9,00%

9,00%

17,00%

Ολλανδία

25,00%

52,00%

19,00%

Νορβηγία

28,00%

54.3%

25,00%

Πολωνία

19,00%

32,00%

23,00%

Πορτογαλία

15,00%

42,00%

23,00%

Ρουμανία

16,00%

16,00%

24,00%

Ρωσία

20,00%

13,00%

18,00%

Σερβία

10,00%

14,00%

18,00%

Σλοβακία

19,00%

19,00%

20,00%

Σλοβενία

20,00%

41,00%

20,00%

Ισπανία

30,00%

45,00%

18,00%

Σουηδία

26.3%

56.6%

25,00%

Ελβετία

25,00%

45,5%

8,0%

Τουρκία

20,00%

40,00%

18,00%

Ουκρανία

23,00%

15,00%

20,00%

Αγγλία

27,00%

50,00%

20,00%

Μέσος Όρος

18,68%

31,48%

20,12%

Όπως βλέπουμε σε σύγκριση με το μέσο όρο, η Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα σε όλους τους τύπους φορολογίας. Στην εταιρική φορολογία μάλιστα για την οποία πολλά έχουν ειπωθεί η διαφορά είναι πολύ μικρή, αφού ο μέσος όρος αγγίζει το 19%, ενώ οι Ελληνικές Ανώνυμες και ΕΠΕ φορολογούνται με 20% από το 2011. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα εκσυγχρονίστηκε με την πάγια τακτική των περισσοτέρων χωρών, όπου το εισόδημα από μερίσματα συμψηφίζεται σε επίπεδο φυσικού προσώπου.

Αν δούμε αναλυτικότερα τον πίνακα θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι χώρες υστερούν σε κάποια κατηγορία. Για παράδειγμα η Ουγγαρία μπορεί να έχει εταιρικό συντελεστή 10%, αλλά το ΦΠΑ βρίσκεται στο 25%, ενώ η Ισπανία με ΦΠΑ 18% έχει εταιρικό συντελεστή 30%.

Το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των φόρων είναι φυσικά πολύ σημαντικό. Όταν μία χώρα με εταιρικό συντελεστή παρόμοιο με της Ελλάδας αλλά καλύτερες υποδομές, δικαιωματικά μπορεί να κάνει τους Έλληνες επιχειρηματίες να αισθάνονται αδικημένοι. Το ίδιο ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές που τους προσφέρει το κράτος. Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι αν συγκρίνουμε τα βιοτικά επίπεδα των χωρών του πίνακα, θα δούμε ότι όλες οι χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο έχουν ταυτόχρονα και σημαντικά υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα τι έρχεται πρώτο και κατά πόσο η αύξηση της φορολογίας μπορεί – έστω και μακροπρόθεσμα – να οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων.

Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι όλες οι βόρειες χώρες με άριστες κρατικές υποδομές όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν συνολικά πολύ υψηλότερους συντελεστές από τις υπόλοιπες χώρες. Συνεπώς η σχέση ανάμεσα στη φορολογία και την ανταποδοτικότητα του κράτους είναι άμεση, ενώ από την άλλη η χαμηλή φορολογία δεν αποτελεί εχέγγυο κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Για παράδειγμα όλες οι χώρες με πολύ χαμηλούς συντελεστές όπως τη Βοσνία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και τα Σκόπια έχουν σημαντικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα, ακόμα και εν καιρώ κρίσης.

Το επιχείρημα της χρήσης των φορολογικών συντελεστών ως τρόπο προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων είναι ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα παραπλανητικό. Η πολύ χαμηλή φορολογία μπορεί να αποτελεί κίνητρο για όσους θέλουν να «κρύψουν» εισοδήματα, αλλά όπως δείχνουν και τα στοιχεία του πίνακα, δεν καταλήγουν τελικά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, αφού τελικά οι επενδυτές αναζητούν και τελικά τοποθετούνται βάσει της πραγματικής δυναμικής της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ασταθές φορολογικό καθεστώς – που είναι μία πραγματικότητα στην Ελλάδα – λειτουργεί αρνητικά σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

"Ημερησία"