Θέμα χρόνου είναι πλέον η κατάθεση του  νέου μισθολογίου, που θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή στον οικογενειακό προγραμματισμό εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το θέμα εξέτασαν χθες οι υπουργοί Ευάγγελος Βενιζέλος  και Δημήτρης Ρέππας.

Μέσα στον Αύγουστο το ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να γίνει νόμος του κράτους, ενώ σε πλήρη εφαρμογή θα τεθεί σε βάθος τριετίας.

Ο κ. Βενιζέλος  συμφώνησε με τον κ. Ρέππα για  επίσπευση του νομοσχεδίου το οποίο θα προβλέπει μείωση των  μισθών στο Δημόσιο, περικοπή περίπου 100 επιδομάτων, αλλά και ωριμάνσεις ανά 5ετία και όχι ανά διετία που είναι σήμερα, πράγμα που σημαίνει μείωση στον πραγματικό μισθό έως και 10%.

Βασική αρχή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι η ίση αμοιβή για ίδια δουλειά, ασχέτως του  φορέα ή του υπουργείου όπου ανήκει κάποιος, ενώ θα υπάρξει και σταδιακή σύγκλιση των μισθών στον δημόσιο τομέα με αυτούς του ιδιωτικού. 

Με το νέο  μισθολόγιο θα διατηρηθούν μόνο το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα θέσης, τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου) και το πριμ παραγωγικότητας  το οποίο θα συνδεθεί με ομαδικούς  και ατομικούς στόχους και  θα αποδίδεται ύστερα από αξιολόγηση. 

Αντιθέτως θα περικοπούν σειρά ειδικών επιδομάτων και  θα ενσωματωθούν στον βασικό μισθό  μέρος των γενικών επιδομάτων. 

Σίγουρο θεωρείται  πως ο μισθός των νεοπροσλαμβανομένων  θα είναι ίδιος με αυτόν που  λαμβάνουν οι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα.

Τα στοιχεία για τη διαμόρφωση του Μισθολογίου  θα αντληθούν από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ενώ το τελικό σχέδιο θα διαμορφωθεί  με τη συνεργασία των υπουργείων Οικονομικών  και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στη βάση των μελετών που έχουν  πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα ειδικά μισθολόγια θα διατηρηθούν, αλλά θα προσαρμοστούν  στη νέα λογική του ενιαίου  μισθολογίου προκειμένου να αμβλυνθούν ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων ίδιων  προσόντων. Είναι σαφές ότι όσοι συμμετέχουν σε ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί, καθηγητές κ.τ.λ.) θα διατηρήσουν σειρά επιδομάτων, αλλά θα αναπροσαρμοστούν οι μισθοί υπαλλήλων που μπορούν να συγκριθούν με συναδέλφους τους άλλων υπουργείων.

 

 

PROTO THEMA