Ακόμα κι αν πραγματοποιήσει την απειλή της η Standard & Poor’s και υποβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας»

 (Selective Default ) τότε, σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας ,  «η μοναδική επίδραση αφορά στον βαθμό που θα επηρεάσει την επιλεξιμότητα των νέων ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή αν θα συνεχίσει να αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ».

Με άλλα λόγια, αν η ΕΚΤ δεχθεί τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν (λ.χ. 30ετή με επιτόκιο 5,5% ).

Εκ των πραγμάτων, όμως, η ΕΚΤ επιβάλει ήδη ένα «κούρεμα» στα ελληνικά ομόλογα, δηλαδή παίρνει ένα ποσό ( τόκος ) το οποίο είναι λογικό θα θελήσει να συνεχίσει να το εισπράττει.        

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η έκθεση των ελληνικών τραπεζών έφθασε τα 97, 5 δισ. ευρώ, μια αύξηση κατά 12% έναντι της προηγούμενης περιόδου.   

Όπως, όμως αναφέρουν άλλοι τραπεζίτες αν ο χρόνος της ανακύκλωσης των ομολόγων κρατήσει επί μακρόν τότε θα υπάρχει θέμα για τις ελληνικές τράπεζες γι’ αυτό θα χρειαστούν συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.        

Οι πιστωτικοί οίκοι έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επιμήκυνση ή ανταλλαγή  του ελληνικού χρέους θα θεωρηθεί ως πιστωτικό γεγονός.

Με βάση το σχέδιο, όπως τονίζει ο ίδιος τραπεζίτης της Εθνικής, στην εθελοντική ανακύκλωση δεν τίθεται θέμα συμβατικής αθέτησης, συνεπώς δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου και κατόπιν να πληρωθούν. Και δεν τίθεται θέμα συμβατικής αθέτησης διότι και τεχνικά η γαλλική πρόταση περιλαμβάνει την εξής επιλογή: οι δανειστές παίρνουν το 30% σε μετρητά και το υπόλοιπο 70% το επαναπενδύουν σε 30ετή ομόλογα με επιτόκιο 5,5%.

Αν τελικά προχωρήσει το σχέδιο με 30ετή ομόλογα, τότε το πρόβλημα  φαίνεται διαχειρίσιμο στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών. 

 

PROTO THEMA