Δελτίου Τύπου απέστειλε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σχετικά με το συμβάν της υποκλοπής στοιχείων καρτών από ΑΤΜ με την μέθοδο skimming. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:

"Απαντώντας σε ερωτήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σε δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με υποκλοπή στοιχείων καρτών που σημειώθηκε σε μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής της Παγκρήτιας Τράπεζας σας γνωρίζουμε ότι:

Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση συστήματος υποκλοπής στο ΑΤΜ του υποκαταστήματος 62 Μαρτύρων της Τράπεζας, το οποίο με τη μέθοδο του skimming υπέκλεψε στοιχεία καρτών των συναλλασσόμενων του μηχανήματος.

Ο εντοπισμός των ύποπτων κινήσεων έγινε κατόπιν ενεργοποίησης των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας, ενώ μεταξύ άλλων εστάλη στους κατόχους των καρτών, μήνυμα SMS στο κινητό τους για τις εν λόγω ύποπτες συναλλαγές.

Η Τράπεζα προχώρησε άμεσα σε ακύρωση των καρτών των συναλλασσομένων.

Όπως προβλέπεται, οι κάτοχοι των καρτών για τους οποίους εντοπίστηκε υποκλοπή ποσών από τους λογαριασμούς τους, θα αποζημιωθούν από την Τράπεζα.

Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω συμβάν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός για το οποίο η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συναλλασσομένων της.