Παρατείνεται για έξι μήνες η έκδοση «πράσινων» πιστοποιητικών για τα νέα μισθωτήρια συμβόλαια καταστημάτων και διαμερισμάτων άνω των 50 τ.μ. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, δίνοντας παράταση στη σχετική υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων για τις 9 Ιανουαρίου του 2012.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης επρόκειτο να αρχίσει να «τρέχει» από τις 9 Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής συγκυρίας το ΥΠΕΚΑ έδωσε νέα περίοδο χάριτος... Για την ακρίβεια αφορά τις περιπτώσεις νέων μισθωτηρίων συμβολαίων τμημάτων κτιρίου άνω των 50 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), που εφαρμόζεται με επιτυχία από τις αρχές Οκτωβρίου του 2010, ενώ από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ, από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, σε κάθε περίπτωση αγοροπωλησίας ακινήτων και στην περίπτωση νέων μισθωμάτων αυτοτελών ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων.

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, για την περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης κτιρίων, θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό επιστημονικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά των ακινήτων και την καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μέσω της πιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης, στη βάση μεθοδολογίας και υπολογισμών.

Ημερησία