Από τη Περιφέρεια Κρήτης, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας , ανακοινώνεται ότι το καλοκαίρι 2011 θα λειτουργήσουν σε επίπεδο Κρήτης δύο Κρατικές Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η μία στα Χανιά από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η άλλη στο Ηράκλειο από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου .

Οι κατασκηνώσεις θα φιλοξενήσουν παιδιά για μεν την δυτική Κρήτη στην κατασκήνωση στα Χανιά για δε την Ανατολική Κρήτη στο Ηράκλειο την Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι.
Σ’ αυτήν θα φιλοξενηθούν παιδιά από 6 έως 16 ετών σε δύο κατασκηνωτικές περιόδους των 155 παιδιών που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο καθώς και δύο περιόδους των 45 ατόμων από παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες των οποίων η επιλογή θα γίνει από την Π.Ο.Σ.ΓΚ.ΑΜΕΑ

Οι περίοδοι λειτουργίας θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται από την 1ηΙουλίου μέχρι 12η Ιουλίου 2011.

1. Στη Δ/νση Υγείας (Υγειονομικό Μ. Καρδιωτίσσης τηλ. 2813410718 για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο και ανασφάλιστους, κατοίκους Ηρακλείου
2. Στο Ι.Κ.Α. τηλ. 2810719180—181—182 για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
3. Για τους κατοίκους της υπαίθρου, ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., στα Κέντρα Υγείας της περιφέρειας της κατοικίας τους.
4. Οι ασφαλισμένοι σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν αφού παραλάβουν το απαραίτητο δελτίου κατασκηνωτή από τη Δ/νση Κοιν. Μέριμναςνα απευθύνονται στον Ασφαλιστικό τους Φορέα.

Κατά την εγγραφή των παιδιών στα κατά τόπους ιατρεία οι γονείς θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν :
1) Το Δελτίο κατασκηνωτή ( Χορηγείται από την υπηρεσία εγγραφής )
2) το βιβλιάριο υγείας και εμβολίων του παιδιού
3) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του οικ. Έτους 2010.

Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπ. Δήλωση για την μη υποχρέωση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης θεωρημένη από την εφορία .

Όποιοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ποσόν συμμετοχής θα προσκομίζουν το παράβολο κατάθεσης κατά την εγγραφή του παιδιού τους στην κατασκήνωση .Το ποσό συμμετοχής για τα παιδιά που θα επιλεγούν καθορίζεται στα 30 € όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό των «12.000,00 €».


Τα χρήματα θα κατατίθενται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική

Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού 120272

Τα παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα(ΑΜΕΑ κ.λ.π. ) και των πολυτέκνων ( από 3 παιδιά και άνω ) δεν καταβάλλουν συμμετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Οδός 1770 Αριθ.24 (Υπεύθυνος κ.Βιδάκης Αντώνης Τηλ. 2813-412521)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ