Κατά 10% μειώθηκαν οι νεκροί τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα το 2010 σε σχέση με το 2009, και έφτασαν τα 116 ανά εκατομμύριο πολιτών, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Την ίδια περίοδο, στην ΕΕ οι νεκροί τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκαν κατά 11% και ήταν 62, ανά εκατομμύριο πολιτών.

Το 2010 σε σχέση με το 2009, τις μεγαλύτερες μειώσεις εμφανίζουν το Λουξεμβούργο με 33% , η Μάλτα με 29%, η Σουηδία και η Σλοβακία με 26%, ενώ αύξηση των νεκρών σημειώθηκε μόνο στην Πορτογαλία (+1%). Στην Κύπρο η μείωση ήταν 15%.

Σε σχέση με το 2001 η μείωση των νεκρών στην Ελλάδα το 2010, ήταν 30%, όταν στην ΕΕ ήταν 43%.