Ξεκινούν την Παρασκευή 8 Ιουλίου και ώρα 09.00 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου οι εργασίες της διημερίδας με θέμα «Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά». Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο το βράδυ, με την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη της Μεθόδου Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Στη Διημερίδα λαμβάνουν μέρος ομογενείς εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένα σχολεία από δεκατρείς χώρες, καθώς και επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Διασπορά.
Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, θα συζητήσουν μια σειρά από σχέδια και προτάσεις, για να καταλήξουν σε έναν ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για την Ηλεκτρονική Μάθηση, βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί η Μέθοδος Ηλεκτρονικής Μάθησης τα επόμενα σχολικά έτη, έτσι ώστε στα τέλη του έτους 2013 να έχει ολοκληρωθεί η Μέθοδος και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε σχολική μονάδα, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο μεμονωμένο χρήστη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος, καθηγητή Μιχάλη Δαμανάκη, η ανάπτυξη της Μεθόδου Ηλεκτρονικής Μάθησης αποτελεί ένα φιλόδοξο και καινοτόμο σχέδιο που έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει τη διδασκαλία και μάθηση στην ελληνική διασπορά.

Οι εργασίες της Διημερίδας θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουλίου και ώρα 09.00- 14.00 και 18.00-20.30, μέσω του διαδικτύου