Ο κόσμος χρειάζεται 1,9 τρισ. δολάρια ετησίως για επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες με περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού να είναι απαραίτητο για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 40 ετών, 1,9 τρισ. δολάρια (1,31 τρισ. ευρώ) το χρόνο θα απαιτηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στις πράσινες τεχνολογίες, αναφέρει το Σώμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στην ετήσια έκθεσή του.

Τουλάχιστον τα μισά, ή 1,1 τρισ. δολάρια το χρόνο, από τις αναγκαίες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ανταποκριθούν στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες σε τρόφιμα και στη ζήτηση ενέργειας μέσω των εφαρμογών των πράσινων τεχνολογιών, αναφέρεται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, τα ταμεία για την κλιματική αλλαγή που διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα κατέβαλαν περίπου 20 δισ. δολάρια, ποσό απαραίτητο για τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να ενισχύσουν τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, τις βιώσιμες τεχνικές καλλιέργειας και τις τεχνολογίες που βοηθούν στην περικοπή της παραγωγής μη βιοδιασπώμενων αποβλήτων.

Πάντως, παρ' όλο που κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη το 2009 τα κράτη συμφώνησαν να δαπανήσουν 30 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του 2010 ως το 2012 και 100 δισ. δολάρια ετησίως μέχρι το 2020 στις μεταφορές στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτά τα ποσά δεν έχουν δοθεί.

imerisia