«Μαχαίρι» στις κάθε είδους επιχορηγήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα μελετά το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από έγγραφο του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Άγγελου Κολοκοτρώνη για τις «υψηλές επιχορηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς όπως η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και ο ΣΕΒ».

«Στα πλαίσια της περιστολής των δαπανών του Δημοσίου, εξετάζεται η δυνατότητα περικοπής των κάθε είδους επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα, με στόχο την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού» αναφέρει στο έγγραφο του ο υπουργός Οικονομικών.

Ειδικά για τις επιχορηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΑΔΕΔΥ, κλπ), ο κ. Βενιζέλος απαντά, κατά το μέρος που αφορά στο υπουργείο Οικονομικών, ότι βάσει προγραμματικής συμφωνίας του 2004, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3345/2005, η ΑΔΕΔΥ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους αναφερόμενους στην προγραμματική συμφωνία σκοπούς.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επιχορηγείται από πιστώσεις που εγγράφονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων του, χωρίς να εξειδικεύεται το μέρος που αφορά τη χρηματοδότηση της ΑΔΕΔΥ για την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας.

Στην ερώτηση που είχε απευθύνει στην κυβέρνηση ο κ. Κολοκοτρώνης επικαλείτο δημοσίευμα για τις σημαντικές επιδοτήσεις που καταβάλλονται ετησίως από το δημόσιο στην ΑΔΕΔΥ, αλλά και στους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς, όπως η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ. Ο βουλευτής έχει ειδικότερα επισημάνει ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και η ΑΔΕΔΥ εξακολουθούν να λαμβάνουν το 0,5 τοις χιλίοις επί των συνολικών δαπανών του κράτους για τη μισθοδοσία υπαλλήλων με σκοπό την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ή ακόμη και μη κυβερνητικές οργανώσεις δικαιούνται το 2% των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», τα οποία ξεπερνούν τα 650 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία χρηματοδότησης περιλήφθηκε και το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ που χρηματοδοτήθηκε με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το ίδιο πρόγραμμα.

in.gr