Από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει δημοσιοποιηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην απελευθέρωση αδειών ταξί στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 3919/2011 για την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλματος. Το Προεδρικό Διάταγμα διαμόρφωνε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί υψηλής ποιότητας μεταφορικών υπηρεσιών για τους πολίτες, αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματος και εξίσωση των υπηρεσιών με αυτές των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι εκπρόσωποι του κλάδου των ταξί είχαν δεχτεί τη δημοσιοποίηση του προεδρικού διατάγματος με ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Η πολιτική απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας ήταν μια απόφαση συμφωνημένη σε κυβερνητικό επίπεδο μεταξύ των υπουργείων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Οικονομικών και εξασφάλιζε την πλήρη συναίνεση του επαγγελματικού κλάδου.

Η νέα ηγεσία του υπουργείου που προέκυψε μετά τον ανασχηματισμό έρχεται σήμερα να αναιρέσει την πολιτική απόφαση της προηγούμενης, κατόπιν τούτου ερωτάται ο Υπουργός:

Πώς άλλαξε η κυβερνητική απόφαση στην οποία συμφωνούσαν οι κοινωνικοί εταίροι και η οποία εξασφάλιζε την εξίσωση των υπηρεσιών με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.