Στο 51% μειώθηκε τον Ιούνιο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, έναντι 51,2% τον προηγούμενο μήνα. Οι Έλληνες επενδυτές κατείχαν στο τέλος Ιουνίου το 47,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, έναντι 47,5% το Μάιο.

Τον Ιούνιο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 65,3 εκατ. ευρώ ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 63,61 εκατ. ευρώ.

Η αξία συναλλαγών του Ιουνίου 2011 έφτασε τα 1.818,7 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Μαΐου 2011 που ήταν 1.876,9 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2010 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.218,0 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 18%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2011 ήταν 86,6 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2011 (85,3 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του Ιουνίου 2010 (100,82 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθε στις 44.883 έναντι 39.855 κατά τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιος 2010: 50.574). Τον Ιούνιο 2011 δημιουργήθηκαν 2.296 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.371 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του Ιουνίου υπολογίστηκε στα 49,2 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Μαΐου 2011 που ήταν 50,1 δισ. και σημειώθηκε μείωση 1,8%. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Ιουνίου 2010, ήτοι 56,5 δισ. ευρώ, η μείωση φτάνει το 12,9%.

in.gr