Κατάργηση της μονιμότητας για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στο ΟΤΕ πριν το 2005 (το 75% του προσωπικού), μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς και πάγωμα ετήσιας ωρίμανσης 2,2%, κατάργηση ορισμένων επιδομάτων, νέο μισθολόγιο «συνδεδεμένο» με την απόδοση, εφαρμογή «ευέλικτων ωραρίων» και διάφορες μορφές εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού ζήτησε η διοίκηση του Οργανισμού στη συνάντησή της με την ΟΜΕ-ΟΤΕ για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στη συνάντηση που έγινε την Πέμπτη, η διοίκηση ανέφερε πως απαιτείται μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 300 εκατ. ευρώ στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ώστε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΤΕ, ο Οργανισμός «να πλησιάσει τα επίπεδα μισθοδοσίας αντίστοιχων εταιριών στην Ευρώπη, να γίνει ανταγωνιστικός και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του».

Έτσι, η διοίκηση του ΟΤΕ ανέφερε ως τρόπους επίτευξης του παραπάνω τα εξής:   

Κατάργηση της μονιμότητας για υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν το 2005 και που αποτελούν το 75% του προσωπικού του ΟΤΕ.

Διατήρηση μισθών στα σημερινά επίπεδα (μηδενικές αυξήσεις και πάγωμα ετήσιας ωρίμανσης 2,2%).

Κατάργηση μίας σειράς επιδομάτων που έχουν θεσπιστεί παλιότερα (πχ επίδομα παραμεθόριων περιοχών, θέρμανσης, ειδικών συνθηκών κλπ) και διατήρηση μόνο των επιδομάτων που προβλέπονται από το νόμο και μείωση ωραρίου εργασίας με ανάλογη μείωση των αποδοχών και εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων (πχ μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση).

Δημιουργία νέου μισθολογίου βασιζόμενου στη σημασία της θέσης και στην απόδοση. Μέχρι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων είναι ανεξάρτητη από την απόδοση.

Περιορισμός συνδικαλιστικών αδειών στο επίπεδο που προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία

Εξορθολογισμός αδειών ασθενείας (το μόνιμο προσωπικό του ΟΤΕ δικαιούται τόσους μήνες άδειας ασθενείας όσα τα έτη υπηρεσίας) και κατάργηση ειδικών αδειών (π.χ. λόγω ονομαστικής εορτής)

Παύση χορήγησης εννέα μισθών, πέραν του εφάπαξ, σε όσους συμπληρώνουν 35ετία και αποχωρούν από την εταιρεία κατόπιν αιτήσεώς τους.

Τροποποίηση διατάξεων του πειθαρχικού ελέγχου ώστε να γίνει λιγότερο πολύπλοκος, η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται ταχύτερα και οι ποινές να ανταποκρίνονται στη βαρύτητα των παραπτωμάτων.

Διάφορες μορφές εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.

Η διοίκηση του ΟΤΕ κάλεσε την ΟΜΕ-ΟΤΕ «να μελετήσει τις προτάσεις, ώστε η σύμβαση να υπογραφεί το αργότερο εντός δύο μηνών».

 

in.gr