"Οι κυβερνητικές επιλογές έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα και όσο δεν δίνεται η αναγκαία αναπτυξιακή προτεραιότητα, τόσο αποδυναμώνεται η δυνατότητα δημιουργίας προϋποθέσεων, που θα περιορίσουν την ύφεση και θα δημιουργήσουν δυνατότητα αξιοποίησης της όποιας δυναμικής απομένει στην οικονομία μας" τονίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας,

Το Επιμελητήριο επισημαίνει πως "Η κυβέρνηση πρέπει πρώτα πρέπει να στοχεύσει στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και μετά να προσβλέπει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, διαφορετικά οι όποιες προσπάθειες αύξησης εσόδων δίχως παράλληλη ανάπτυξη, θα μεγαλώνουν το πρόβλημα της δημοσιονομικής ανισορροπίας".