Συμπληρωματικό του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής της περιόδου 2011 – 2014 θα αποτελεί το πλαίσιο νόμου για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που αναμένεται να παρουσιασθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Το νέο πλαίσιο που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο  τις επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την καταστολή της φοροδιαφυγής, προτάσεις για θεσμικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών.

Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των εσόδων θα θέτει τις προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, της δημιουργίας μιας μονάδας για μεγάλους φορολογούμενους, της αναδιάρθρωσης των φορολογικών ελέγχων, της συλλογής ληξιπρόθεσμων χρεών, της επίλυσης διοικητικών διαφωνιών και της εισαγωγής υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.

Στο ίδιο πλαίσιο το υπουργείο Οικονομικών :

-Θα συγχωνεύσει, μεταφέρει αρμοδιότητες και θα καταργήσει 200 τοπικές ΔΥΟ που εκτιμήθηκαν ως ανεπαρκείς αρχής γενομένης από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

-Θα υιοθετήσει επιπρόσθετα μέτρα για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη διεύρυνση των φορολογικών βάσεων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και το ΦΠΑ.

-Θα δημιουργήσει μια κεντρική γενική διεύθυνση για τη συγκέντρωση των χρεών και μία μονάδα για τους φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα.

-Θα αναμορφώσει τη διοίκηση σε έναν πιο σύγχρονο λειτουργικά οργανισμό συμπεριλαμβανομένων του έργου των 5 ομάδων εργασίας που έχουν διαμορφώσει βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και έχουν εξακριβώσει τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διοίκηση και πρέπει να απομακρυνθούν.

 -Θα απομακρύνει τα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση μέσω της εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων του νέου φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επανεκτίμησης των προσόντων των φορολογικών ελεγκτών και της πρόσληψης νέων φορολογικών ελεγκτών.

-Θα κάνει λειτουργικό τον νέο οργανισμό διαιτησίας και θα καθορίσει μια ανεξάρτητη ταχύτατη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφωνιών προκειμένου να επιλύονται οι μεγάλες περιπτώσεις διαφωνιών εντός 90 ημερών.

 

in.gr