Αυστηρό έλεγχο στις δαπάνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα ασκεί από τις αρχές Αυγούστου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Υιοθετώντας τις παρατηρήσεις της τρόικας το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.

Πέραν από τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που θέτει το υπουργείο Οικονομικών σε υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και σε ΝΠΔΔ προκειμένου να ενημερώνουν εγκαίρως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα οικονομικά τους δεδομένα, προχωρεί και σε νέες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλίσει πως οι υποχρεώσεις των φορέων θα αποτυπώνονται εγκαίρως και ορθά, για να μην προκύπτουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον Προϋπολογισμό.

Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί γενικές διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών σε κάθε υπουργείο, ενώ έχει καθορίσει τα προσόντα και τις ευθύνες των οικονομικών υπευθύνων που θα διοριστούν σε όλα τα υπουργεία με την ευθύνη να εξασφαλίζουν χρηστούς οικονομικούς ελέγχους και έχει διορίσει τους οικονομικούς υπευθύνους.

Παράλληλα, επιταχύνει τη διαδικασία καθιέρωσης μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων και κάνει λειτουργικά τα μητρώα, ώστε να καλύπτουν ολόκληρη τη Γενική Κυβέρνηση.

Τέλος, θα ξεκινήσει επιθεωρήσεις σε όσα υπουργεία και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έχουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές για να διασφαλίσει την εφαρμογή των μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων.

in.gr