Απάντηση για το θέμα των ναυαγοσωστών και το αδιέξοδο των Δήμων να εκμισθώσουν τις παραλίες σε ιδιώτες, έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική Ερώτηση στη Βουλή, τονίζοντας το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, καθώς σε όσες παραλίες υπάρχουν καταπατήσεις, αυθαίρετες παρεμβάσεις, δρόμοι, μονοπάτια ή άλλου είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις, δεν μπορεί ο οικείος Δήμος να τις εκμισθώσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες.

Ο κ.Στρατάκης τόνιζε ότι το γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο την απώλεια εσόδων για τους Δήμους, καθώς δεν θα μπορούν να εκμισθώνουν τις παραλίες τους, αλλά και την απουσία ναυαγοσωστών, που είναι άκρως απαραίτητοι για την ασφάλεια των λουόμενων.

Έτσι, όπως ξεκαθαρίζει στην απάντησή του ο Υπ.Οικονομικών ο κ.Βενιζέλος, με την υπ.αρ.1038460/2439/Β0010/15-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 792Β/29-4-2009) παραχωρήθηκε έναντι ανταλλάγματος προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε στο αρ.7 της ανωτέρω ΚΥΑ ως υποχρέωση των ΟΤΑ και ηγ πρόσληψη και τοποθέτηση ναυαγοσωστών σε όσες περιπτώσεις υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του αρ.1 περίπτωση β' του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/7-2-2000). Για όσες περιπτώσεις όμως κοινόχρηστων χώρων υφίστανται αρνητικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση, σύμφωνα με το αρ.4 της ανωτέρω ΚΥΑ και δεν μπορούν αυτοί να αξιοποιηθούν από τους οικείους ΟΤΑ, ευνόητο είναι ότι δεν υποχρεούνται και να τοποθετούν ναυαγοσώστες, αφού η υποχρέωση αυτή είναι παρεπόμενη της διαχείρισης μιας παραλίας από αυτούς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα της πρόσληψης και τοποθέτησης ναυαγοσωστών δεν αφορά αποκλειστικά τους ΟΤΑ Α' βαθμού αλλά όλους όσους εκμεταλλεύονται λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα αρ.1 και 7 του ΠΔ 23/2000 με το οποίο έχει θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση για τις πολυσύχναστες παραλίες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να επιληφθούν οι ΟΤΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να επιλαμβάνονται όσοι εκμεταλλεύονται τις λουτρικές εγκαταστάσεις (πχ ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει παραχωρηθεί σύννομα η χρήση των κοινόχρηστων χώρων από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.