Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης ζητώντας την άρση της γραφειοκρατίας που εμποδίζει τον υγιή ανταγωνισμό, την επιχειρηματικότητα και την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Παρασύρης παραπέμπει στις εκατοντάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ταλαιπωρούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και εμποδίσουν την έναρξη νέων.

Ειδικότερα σημειώνει ο βουλευτής, «πολλοί έγκριτοι οικονομολόγοι και ευρωπαίοι πολιτικοί θεωρούν ότι το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης είναι αδιέξοδο και παρασιτικό με χαρακτηριστικά σοβιετικής διαφθοράς και γραφειοκρατίας».

Στοιχειοθετώντας την ερώτηση του ο κ Παρασύρης αναφέρεται εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας βάση της οποίας, στην χώρα μας απαιτούνται 15 ημέρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και 1.100 ευρώ για την σύσταση μιας μικρής νέας επιχείρησης, ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται 8 ημέρες και συνολικό κόστος 417 ευρώ.

Για το έτος 2011 διαπιστώνεται δε, ότι η Ελλάδα, υποχώρησε από τη θέση 97 που βρισκόταν στην αντίστοιχη έκθεση του 2010, στη θέση 109 στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνοντας και πάλι την τελευταία θέση με κριτήριο είτε τη γραφειοκρατία είτε το κόστος που συναντάει ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας.

Είναι σαφές τονίζει ο κ. Παρασύρης ότι «η παρούσα κυβέρνηση εισήγαγε μεγάλες τομές συστήνοντας επιτέλους το Γενικό Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) δημιουργώντας μια μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που θα καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Δρομολογήθηκε έτσι ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού στα ελληνικά δεδομένα. Αυτό ισχύει εξίσου για την εισαγωγή των υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, η οποία αναμένεται να αυξήσει ραγδαία την επενδυτική δραστηριότητα αλλά και την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Επειδή όμως στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί συνεχής πρακτικές παρεμβάσεις, για να αρθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις κατά της επιχειρηματικότητας, ο κ Παρασύρης ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς περαιτέρω ενέργειες ώστε να βελτιωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση μιας νέας επιχείρησης και εμβάθυνση της αποτελεσματικότητας του ΓΕΜΗ και των one stop shop για την ίδρυση επιχειρήσεων.