Σε απάντηση της Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με το αίτημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για τη φιλοξενία των παιδικών χωριών SOS, ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Καστανίδης αναφέρει ότι:

"Με τη θεσμοθέτηση του Προγράμματος Καλλικράτης, στο αρ.281 του ν.3852/2010, προβλέπεται το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα "Ελλάδα"), για το οποίο έχει ήδη καταρτισθεί σχέδιο προεδρικού διατάγματος στο οποίο καθορίζεται το περιεχόμενο, το σύστημα διοίκησης, οι πόροι και οι διαδικασίες κατάρτισής του. Το σχέδιο αυτό μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μέσω του ανωτέρω αναπτυξιακού προγράμματος και ειδικότερα μέσω του Υποπρογράμματος 2 με τίτλο 'Κοινωνικές Υποδομές', δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομών για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες".