Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μέτρο των αποδείξεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για την εκκαθάριση της έβδοδης παρτίδας εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από την 7η παρτίδα εκκαθαριστικών διαμορφώθηκαν στα 101,7 εκατ. ευρώ.

Τα χρεωστικά σημειώματα είναι το 21,7% του συνόλου ή 82.276 δηλώσεις, από τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών προσδοκεί έσοδα 212 εκατ. ευρώ.

Τα πιστωτικά σημειώματα είναι το 36,8% του συνόλου ή 139.571 δηλώσεις, για τις οποίες το υπουργείο καλείται να επιστρέψει 111 εκατ. ευρώ. Μηδενικό είναι το 41,3% των δηλώσεων (156.560).

Από τα 378.407 εκκαθαριστικά σημειώματα, τα 285.657 (75,49%) επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 403.768 δηλώσεων, εκ των οποίων 199.211 υπεβλήθησαν μέσω Διαδικτύου και 204.557  μέσω των ΔΟΥ.

Από τις 3.185,625 φορολογικές δηλώσεις που έχουν συνολικά εκκαθαριστεί, το 19,23% (612.541) είναι χρεωστικές, το 38,87% (1,238.159) πιστωτικές και οι υπόλοιπες 1.334.925 μηδενικές.

Ο φόρος που καλείται να επιστρέψει το κράτος τους φορολογούμενους είναι 1.076.901,970 ευρώ. Τα έσοδα από τις χρεωστικές δηλώσεις είναι 1,615 δισ. ευρώ, οπότε η καθαρή εισροή στα κρατικά ταμεία είναι 540 εκατ. ευρώ περίπου.

Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί έως τώρα, σε ποσοστό 71,25% επέχουν και θέση φορολογικής ενημερότητας.

Από τη νέα χρονιά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους. προκειμένου να καλύψουν το νέο, μειωμένο, αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ.

Το πλαφόν των 300 ευρώ στις επιστροφές φόρου θα ισχύσει το 2012 για τις αποδείξεις που μαζεύουμε φέτος και από το 2013 θα μαζεύουμε αποδείξεις μόνο για το αφορολόγητο.

Από το 2011 το μέτρο γίνεται δυσμενέστερο, καθώς ακόμα και οι φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήματα θα χρειάζεται να προσκομίζουν αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους.

Διαφορετικά, προβλέπεται την «ποινή» καταβολής επιπλέον φόρου ίσου με το 10% επί της διαφοράς, δηλαδή για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 4.000 ευρώ αν δεν έχει καθόλου αποδείξεις θα πληρώσει φόρο 100 ευρώ.

Με το σημερινό σύστημα, όσοι είχαν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ δεν χρειαζόταν να προσκομίσουν αποδείξεις ώστε να καλύψουν το αφορολόγητο.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν είναι το 25% για εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ. Πάνω απ' αυτό το εισόδημα θα χρειάζονται αποδείξεις τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Τα Νέα