Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η έκδοση και η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική), παρατείνεται έως την 12η Φεβρουαρίου 2016 και θα γίνεται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας (Ηρώων Πολυτεχνείου 11), καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Ν. Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28213-44226 και 28213-44227.