Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, σχετικά με τις επισημάνσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) για τα προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή των Σχεδίων Βελτίωσης.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΠΟΣΓ, βρισκόμαστε ελάχιστο χρόνο πριν την εκπνοή και της παράτασης υποβολής προτάσεων στο μέτρο 121 (μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης) και η φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εξακολουθεί να έχει προβλήματα:

α) Δεν εκτυπώνει το σύνολο των πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν μπορεί ο μελετητής να επιβεβαιώσει τα γραφόμενά του και αφετέρου ότι υπάρχουν προβλήματα στη φόρμα που δεν έχουν ακόμα διορθωθεί.
β) Κανείς δεν γνωρίζει αν η σημερινή μορφή είναι η τελική μορφή ή αν θα υπάρξουν αλλαγές-συμπληρώσεις στο μέλλον:

Μετά την τελευταία παράταση, η φόρμα έκλεισε για 5 ημέρες και συμπληρώθηκε με επιπλέον πεδία που αναγκάζουν τους μελετητές για εκ νέου συμπλήρωση των ήδη ολοκληρωμένων φακέλων. Παρόλα αυτά, πίνακες που είναι σίγουρο ότι θα ζητηθούν για την αξιολόγηση, όπως ο πίνακας "κατάλογος δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της επιλεξιμότητας της Αίτησης Ενίσχυσης" δεν ενημερώνονται από τη φόρμα και δεν υπάρχει τρόπος να συμπληρωθούν άμεσα.
γ) Δεν υπάρχει εγχειρίδιο με οδηγίες συμπλήρωσης:

Έγιναν κάποιες συναντήσεις ανά την Ελλάδα για διευκρινήσεις πάνω στο νόμο, αλλά δεν έγινε καμία απολύτως μνεία για τη συμπλήρωση της φόρμας. Οι υπέυθυνοι για την ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ δήλωναν άσχετοι ενώ ο υπεύθυνος για την κατασκευή της φόρμας δεν ήταν παρόν σε καμία ενημέρωση. Έτσι, χωρίς να υπάρχει η τελική μορφή της φόρμας ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες απορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης δεν έγινε ποτέ συζήτηση.

δ) Το σύστημα έχει αρχίσει "να δοκιμάζεται": Όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής όλο και πιο συχνά το σύστημα "κολλάει στιγμιαία" (για λίγο προς το παρόν) και οι τελικές ταχύτητες μειώνονται.
Η ΠΟΣΓ, τέλος, προτείνει σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τα μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να αρχίσει άμεσα η αξιολόγησή τους.