Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2016, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 22-02-2016, ώρα 09:00π.μ    Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τρίτη  23-02-2016, ώρα 09.00π.μ    Φαρμακοποιία – Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Δ7 -  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τετάρτη 24-02-2016, ώρα 09.00π.μ.    Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη 25-02-2016,  ώρα 09.00 μ.μ    Φαρμακολογία
Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Παρασκευή 26-02-2016, ώρα 10.00π.μ    Τοξικολογία
Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ
(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Δ/νση Δημόσιας  Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ  11-02-2016.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 22-02-2016 και ώρα 09:00 π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου- Αίθουσα Δ7.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων ).

Πληροφορίες για τα παραπεμπτικά δίνονται στη Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ (Βασίλειο Ζαχαράκη στο τηλ.: 210-8833459).