Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των νέων εθελοντών υγείας, που έχουν μέχρι στιγμής υποβάλλει αιτήσεις για τις μονάδες υγείας του Νομού Χανίων,  έχει προγραμματίσει την απαραίτητη εκπαίδευση τους, ως προϋπόθεση ένταξης αυτών στο Μητρώο Εθελοντών Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 έως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου  2016. Θα είναι συνολικής διάρκειας 23 διδακτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Το Γ.Ν. Χανίων  έχει αναλάβει την οργανωτική διαδικασία για την πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, η οποία θα γίνει παρουσία των εθελοντών που έχουν αξιολογηθεί για να τοποθετηθούν στα τμήματα του νοσοκομείου ή των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να υπάρχει ενιαία πληροφόρηση και ομοιόμορφη ακολουθία των διαδικασιών εφαρμογής του εθελοντικού προγράμματος, ενώ στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί  πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

Η πρόσκληση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης είναι Ανοιχτή σε όλους τους πολίτες της Κρήτης που επιθυμούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν στο Μητρώο Εθελοντών, οι οποίοι μπορούν καθημερινά να υποβάλλουν την Αίτηση Ενδιαφέροντος τους

Περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας με την Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική υποβολή της, μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης: www.hc-crete.gr/Για τον Πολίτη/ Εθελοντισμός.

Οι πολίτες που δεν μπορούν, ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή δεν επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εθελοντή, μπορούν να απευθύνονται στα πρόσωπα αναφοράς που έχουν οριστεί ανά μονάδα υγείας και αναφέρονται στην Αίτηση ή να αντλούν πληροφόρηση στα τηλ. : 2813 404416 και 2813 404429.

Προοπτική της συγκεκριμένης προσπάθειας της 7ης Υ,ΠΕ Κρήτης αποτελεί η διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου οργάνωσης προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας-κοινωνικής φροντίδας, εντός του χώρου των νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και των δομών αυτών (Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων), αλλά και εκτός αυτών, σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα μας, με προτεραιότητα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτα κοινωνικά άτομα και ομάδες πληθυσμού.