Ο κύριος στο βίντεο άνοιξε τρύπα στην ψευδοροφή για να αποκτήσει πρόσβαση στην καλωδίωση. Λίγη ώρα αργότερα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του είχε κολλήσει!