Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ορίζει η απόφαση με Αριθμ. 316421, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Κανελλόπουλος. Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, εγκρίνεται η εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2011 Προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης του Καταρροϊκού πυρετού (ΚΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2011, με διάρκεια ενός έτους.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού στα βοοειδή μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.

(β) Επί ορομετατροπής βοοειδούς – μάρτυρα, η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινική και εργαστηριακή) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

(γ) Η έρευνα μέσω της εντομολογικής επιτήρησης του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη χώρα.

Δείτε το ΦΕΚ με ολόκληρη την απόφαση