Με την έναρξη του έτους 2016 , όσοι δημότες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο της πόλης , έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση έως 31-3-2016 για να χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του 1080/80.

Σύμφωνα με την 30/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου μπορεί να καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε καταβάλλοντας το 30% του τέλους έως 31-3-2016 και το υπόλοιπο σε  3 ισόποσες δόσεις στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και είναι  30/6 , 30/9 και 27/12 του έτους 2016.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο  Νο 8 του Δήμου, και  στα εξής τηλέφωνα (2813-409138, 2813-409426).