Συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 17:55 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με  17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

⦁    Ονομασία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο β' όροφο του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2, ως αίθουσα “Μανώλη Καρέλλη”.

⦁    Δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης  Νεκρών στο Δήμο Ηρακλείου.

⦁    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2016 (απόφαση 39/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Εκκαθάριση της “Δημοτικής Αμιγούς Τεχνικής Επιχείρησης του Δήμου Παλιανής”.  

⦁    Αιτήσεις πολιτών που αφορούν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για παράνομες σταθμεύσεις για τα έτη 2013 – 2014.

⦁    Διακανονισμός  οφειλών δημοτών.

⦁    Διέλευση βαρέων οχημάτων.

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου”.

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο “Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου”.

⦁    Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων στις Νέες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου” .

⦁    Εξέταση της αρ. πρωτ. 14.162/9-2-2016 αιτήσεως του κ. Εμμανουήλ Ξημέρη.

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης (σε συνεργασία με το ΙΤΕ και κοινοπραξία φορέων και ερευνητικών κέντρων) στην Ανοικτή Πρόσκληση Ορίζοντας 2020, Call : Η2020 -MG – 2016-2017 (2016- 2017 Mobility for Growth).  

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδήμαρχου Πολεοδομίας κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης εντεταλμένου συμβούλου κ. Χαιρέτη Εμμανουήλ στην Αθήνα.

⦁    Επανατοποθέτηση περιπτέρου της κας Μαρκοπούλου Μαρίας.

⦁    Έλεγχος καταλληλότητας και εκτίμηση ποσού μηνιαίου μισθώματος προσφερόμενου ακινήτου προς μίσθωση προκειμένου να στεγαστεί το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου.

⦁    Ανανέωση παραχώρησης κατά την χρήση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.