Μετοχές της Hellenic Seaways αγόρασαν οι Μινωικές Γραμμές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Μάλιστα όπως πρώτο είχε γράψει το Flashnews.gr πρόκειται για μια προσπάθεια του ιδιοκτήτη των Μινωικών Γραμμών
Ε.Γκριμάλντι να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, ώστε να καταστεί κυρίαρχος στις εξελίξεις με απώτερο σκοπό τον οικονομικο-διοικητικό έλεγχο της εταιρίας.

Στην ανακοίνωση του Χ.Α.Α. αναφέρεται αναλυτικά:

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. προέβησαν την 12η Φεβρουαρίου 2016 στην αγορά από εταιρείες του Ομίλου INTERAMERICAN, συνολικού αριθμού 3.037.000 μετοχών (οι «Μετοχές»)  επί της μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η « HSW») οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,91 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Το συνολικό τίμημα των Μετοχών της HSW, ήτοι ποσό 4.555.500,00 ευρώ,  καταβλήθηκε ολοσχερώς την ίδια ημέρα στις πωλήτριες εταιρείες.

Προς ενίσχυση της συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στην HSW, η Εταιρεία ευρίσκεται σε διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της HSW από ενδιαφερόμενους μετόχους μειοψηφίας.