Στην εξιχνίαση τριών πυρκαγιών, προέβη το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου: 

Η πρώτη στις 15/2/16, στην περιοχή Άναβος του Δήμου Κανδάνου-Σελίνου, για την οποία ευθύνεται άνδρας 80 ετών για εμπρησμό γεωργικής έκτασης. 

Η δεύτερη στης 16/2/16, στην περιοχή Κάμπους του Δήμου Κίσσαμου, για την οποία ευθύνεται γυναίκα 48 ετών για εμπρησμό σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 

Οι δύο ανωτέρω δράστες συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ομολόγησαν την πράξη τους και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους. 

Η τρίτη στην περιοχή Τοπόλια του Δήμου Κισσάμου στης 16/2/16, για την οποία ευθύνεται άνδρας 45 χρόνων που προέβη σε εμπρησμό γεωργικής έκτασης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του. 

Επίσης, το τελευταίο διάστημα, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα καύσης γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. κλαδιών). Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν προς το παρόν στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα έντονες και συνεπώς υπάρχει ακόμη αυξημένη επικινδυνότητα, επισημαίνουμε τα κάτωθι προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία:

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1 της 9ης/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554) επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την ανωτέρω ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:

1. Ενημέρωση της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης.
2. Επιλογή κατάλληλου αποψιλωμένου σημείου για την καύση.
3. Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της πυρκαγιάς (πτυοσκάπανα, επαρκής παροχή νερού κτλ).
4. Η καύση θα διενεργείται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χαμηλή ένταση ανέμου, υψηλή υγρασία κτλ).
5. Εξασφάλιση αδιάλειπτης επιτήρησης της πυρκαγιάς.
6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν την φωτιά υποχρεούνται στην πλήρη κατάσβεσή της.
6. Να μην προκαλείται όχληση περιοίκων ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.